SPOLUPRÁCE | IGLOO Architekti

.

Přístup

Náš způsob práce je založen na intenzivním a úzkém kontaktu architekta s klientem a snaze nalézt řešení odpovídající jeho požadavkům a možnostem, ale také charakteru a možnostem místa a okolního prostředí. Filozofií naší práce je přinést maximálně účelné řešení s přidanou trvalou estetickou a užitnou hodnotou. To vše ruku v ruce s respektem k okolí a místu stavby a také citem pro materiálové řešení a řemeslné zpracování. Abychom mohli dosáhnout zmíněných kvalit realizovaného díla, je důležité názorové porozumění si s klientem a vzájemná důvěra v průběhu projektu i stavby. Jedině takovýmto přístupem, může vzniknout kvalitní projekt, který obvykle ušetří náklady i starosti při realizaci, a následně také kvalitní stavební dílo, které bude dobře sloužit svému majiteli.

Služby

Pro klienta zajišťujeme kompletní zpracování návrhu záměru s možností pomoci již při výběru pozemku a definování stavebního programu. Průběh návrhu začíná studií, pokračuje navazujícími projekčními fázemi, komunikací s úřady a zhotovitelem díla. Závěrečnou fází spolupráce je kontrola stavby v rámci autorského dozoru během její realizace. Ateliér disponuje softwarovým vybavením pro digitální zpracování návrhů i projektové dokumentace. Návrh je ověřován 3D digitálním modelem, vizualizacemi, popřípadě fyzickým modelem. V průběhu projektu spolupracujeme se specialisty v oborech statiky, techniky prostředí staveb, krajinářské a zahradní tvorby, rozpočtů, atd. Komunikaci s klientem můžeme nabídnout také v anglickém nebo ruském jazyce.

Kontaktujte nás

Pokud Vás naše práce a nabízené služby zaujaly, případně pokud jste zde nenašli všechny informace, které by Vás zajímaly, budeme rádi, když nás oslovíte. V případě zájmu si s Vámi sjednáme informativní schůzku, na které je možné podrobněji probrat Váš záměr, možnosti spolupráce či průběh celého procesu návrhu, projekčních prací, úředních postupů a realizace díla.