Architektonický ateliér | IGLOO Architekti
Architektonický ateliér IGLOO
ARCHITEKTI vznikl v srpnu 2009
a pracuje ve složení Igor Šimon,
Jan Pačka, Zuzana Šimonová.
Ateliér poskytuje komplexní
architektonické služby od designu
nábytku a interiérů přes projekty
pozemních staveb (rodinné a bytové
domy; komerční, administrativní,
kulturní, školské, sportovní,
výrobní budovy, atd.) až po
urbanistické studie a územní plány
obcí. Je zaměřen na autorský
individuální přístup ke klientovi ve
snaze přinést maximálnì funkční a
zároveň esteticky hodnotné řešení.
Před založením vlastního
architektonického ateliéru všichni
společníci prošli několikaletou
praxí ve významných českých
architektonických kancelářích
LÁBUS AA resp. ateliér MOBA.